Öka din bemanning

Funderar du på att öka din bemanning på ditt företag? Det är inte fel att då satsa på ett bemanningsverktyg för att ha koll på din extrapersonal. Det är viktigt att ha ordning och reda på en arbetsplats. Särskilt om det är extra personal vid vissa tillfällen. Fördelen med att använda ett bemanningsverktyg är att det underlättar hela processen med att ta fram kandidater och sedan välja mellan dessa samt sedan ha kontroll över dem. Hanteringen av extrapersonalen blir då enklare och effektivare.

Smidigt att ha en bra personalplanering

Du som vill ha gladare och mer produktiva medarbetare samt öka din organisations lönsamhet bör satsa på att ha en smart personalplanering. Det kan vara en utmaning att hantera en stor personalstyrka, särskilt om den är utspridd över flera arbetsplatser eller till och med ibland över flera länder. Det är saker som att få till en bra schemaläggning, samt att det ska vara fungerande bemanningsnivåer. Du bör även säkerställa att personalkostnaderna håller sig inom budgeten och att prognoserna stämmer. Utöver det är det även viktigt att ha rätt strategier på plats för att personalen ska känna sig nöjda och engagerade.

Rätt personer på rätt plats

En grund för en lyckad bemanningsstrategi är att ha rätt personer på rätt plats vid rätt tillfälle. Om du har en dålig bemanning så kan det göra att kostnaderna blir höga. Det är då det är bra att ha en bra schemaläggning. Sedan är det rätt smart att ha ett bemanningsverktyg där allt kan skötas. Med ett schema och med ett bemanningsverktyg så har du alltid rätt personal på rätt plats vid rätt tillfälle. Det kan vara av största vikt att ha det just så.

Ha ett bra verktyg

När du ska hantera din personalstyrka på ett effektivt så gäller det att ha ett bra sätt att göra det på. Det kan vara svårt att göra det på ett effektivt sätt med manuella metoder och med flera olika system eftersom det snart leder till att du och andra chefer bara kommer att bli frustrerade. Det finns en naturlig begränsning med papper, penna eller kalkylark. Det gäller att ha rätt verktyg för att få rätt förutsättningar att schemalägga optimalt. Ett bra verktyg för bemanningsoptimering kan istället automatisera dina scheman utifrån dina unika prognoser, hjälpa dig att kommunicera effektivt med din personal, samt ge dig full koll på dina lönekostnader och tidrapportering.

Utgå från din egen verksamhet

Att ha verktyg för personalplanering och schemaläggning är så klart bra hjälpmedel, men de skapar inte automatiskt en optimal bemanning. Du måste först förstå vad det är din verksamhet behöver. Fundera på vad det är som driver ökat behov av personal, och när kostar de som mest. Ju bättre och djupare kunskaper du har om din verksamhet, desto bättre blir din personalplanering.

Fundera på detta:

  • Hur ser behoven ut under dagen?
  • När är det som mest hektiskt?
  • När är kunderna som mest köpbenägna eller när krävs mest bemanning?
  • När är kunderna i störst behov av personlig service?
  • Hur utvecklas verksamheten, behöver ni ha buffert?

Hitta rätt personal

Det kommer vara bra mycket lättare att göra dina scheman om du har bra personal. Du bör se till att jobba strategiskt med att utveckla och attrahera rätt personal. Börja med att vårda och förtydliga din verksamhets företagskultur. Sedan när du rekryterar, se då till att de ni anställer passar in i den kultur ni vill ha. Även om det bara är personal ni tar in vid behov. Det blir en bättre stämning på arbetsplatsen om alla känner sig som en del av en gemenskap med delade värderingar.

 

 

 

15 Oct 2020